Wat zijn de 4 grote en revolutionaire trends in de arbeidswereld?

De 4 grote trends op het werk :

De wereld van het werk evolueert voortdurend en heeft de laatste jaren grote veranderingen ondergaan. Technologische vooruitgang, de zoektocht naar zingeving, geluk op het werk en de collaboratieve onderneming zijn revolutionaire trends die de wereld van het werk zoals wij die kennen opnieuw definiëren. Deze veranderingen zijn een antwoord op de behoeften en ambities van werknemers en bedrijven, en hebben een aanzienlijke invloed op de manier waarop we werken, met elkaar omgaan en samenwerken.

Omdat we graag wilden weten wat onze Bedimacans hierover te zeggen hadden, vroegen we hen rechtstreeks in een interne enquête. Het resultaat? Hun meningen komen overeen over deze 4 veranderingen en geven ons een beter inzicht in de toekomst van de arbeidsmarkt.

1. Technologische vooruitgang

"Een belangrijke ontwikkeling is automatisering, de versnelde vervanging van menselijke taken door kunstmatige intelligentie en de exponentiële ontwikkeling van communicatiemedia."

De technologische vooruitgang op het gebied van communicatie, zoals videoconferenties en platforms voor online samenwerking, is inderdaad een vruchtbare bodem geweest voor veranderingen in de wereld van het werk doordat deze een grotere flexibiliteit en doeltreffender samenwerking op afstand mogelijk heeft gemaakt.
AI's daarentegen zullen onze manier van werken radicaal veranderen en zijn in wezen bronnen van optimalisering van diverse taken. Ze kunnen helpen repetitieve taken te automatiseren, de besluitvorming te verbeteren en de efficiëntie van processen te vergroten.

2. Geluk op het werk

"Een van de grote veranderingen is volgens mij de notie van welzijn op het werk en de erkenning van het belang daarvan: zowel fysiek (ergonomie), mentaal (concentratie, vermoeidheid, stress), individueel als collectief.

Geluk op het werk is een concept dat de laatste jaren in een stroomversnelling is geraakt, en uitvoerig werd besproken op het laatste "Hub Forum on the Future of Work" in november 2022. De bevinding? Werknemers willen niet langer gewoon tevreden zijn... ze willen werk dat zinvol is, dat hen in staat stelt persoonlijk en professioneel te groeien en dat hen een gevoel van voldoening geeft.

Als antwoord op deze groeiende behoefte aan geluk ontstaan elementen als:
nieuwe posten:

 • Chief Happiness Officer,
 • veel flexibelere werktijden,
 • meer vloeiende en gepersonaliseerde kantoorindelingen
 • enz.
"In kantoren creëren we leefruimtes, ontmoetingsplaatsen, die uitwisseling stimuleren. De werknemer van vandaag zoekt een bedrijf waar hij gelukkig kan zijn op het werk (individueel en collectief welzijn), flexibel in zijn taken en in zijn manier van werken, en waar hij zin kan vinden in wat hij doet.

3. Een zoektocht naar betekenis

"Een decennium geleden werkten werknemers voor hun werkgever, die op zijn beurt werkte voor het welzijn van zijn bedrijf. Vandaag is het perspectief omgekeerd [...]. Er zijn twee redenen voor deze verandering: aan de ene kant zijn werknemers meer beschermde en veeleisende individuen geworden, en aan de andere kant zoeken ze betekenis in hun werk door deel te nemen aan projecten met een bredere reikwijdte."

De meeste werknemers zijn tegenwoordig op zoek naar de zin van hun werk. Om te begrijpen hoe het kan passen in een groter doel en hoe het kan bijdragen aan iets waardevols voor de samenleving.
Werk wordt niet langer gezien als een gewone verplichting, een noodzaak om geld te verdienen en in de basisbehoeften te voorzien. De werknemers van vandaag willen zich verbonden voelen met hun werk en weten dat het een positieve impact heeft op de wereld.

"Voor de nieuwe generatie moet werk eten zijn, maar ook spannend. Hun doel is te genieten van het leven.

Journaliste Emilie Vidaud behandelt deze zoektocht naar betekenis heel goed in haar boek "The Social Calling". Zij onderzoekt de groeiende tendens van werknemers om zin en doel te zoeken in hun werk, en de manieren waarop bedrijven op deze zoektocht kunnen inspelen om een werkomgeving te creëren die werknemers aanmoedigt om meer betrokken te raken en bij te dragen aan iets dat groter is dan zijzelf.

Bijvoorbeeld:

 • de missie, waarden en visie van het bedrijf duidelijk definiëren en communiceren,
 • mogelijkheden bieden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling,
 • autonomie en initiatief aanmoedigen,
 • een verantwoordelijke en duurzame aanpak te hanteren,
 • het creëren van een cultuur van samenwerking en wederzijdse steun

4. De samenwerkende onderneming

"...] Wij proberen meer horizontale structuren in te voeren om aan groei en welzijn te winnen door te vertrouwen op de kracht van mensen. Zonder aan collectieve besluitvorming te doen, komt de waarde voort uit collectief brainstormen, met vaste werkkaders en niet langer hiërarchische controlestructuren".

In plaats van zich te concentreren op individuele resultaten, legt de collaboratieve onderneming de nadruk op samenwerking tussen teamleden om gemeenschappelijke doelen te bereiken.

"De invloed van het OneLife-concept voor het bevorderen van een samenwerkings- en ondersteuningscultuur: het creëren van een werkcultuur die samenwerking, open communicatie, probleemoplossing en wederzijdse steun bevordert".

Ludmilla PetitLudmilla Petit, corporate governance coach, herinnert ons eraan dat er niet één enkel model van collaboratief beheer bestaat. Het is vooral een filosofie gebaseerd op grondbeginselen zoals :

 • De organisatie moet gedreven worden door haar doel,
 • Het menselijke element staat centraal,
 • De vaststelling van een kader met duidelijk omschreven waarden, beginselen en regels,
 • Autonomie in de wijze waarop eenieder zijn projecten kan uitvoeren

Deze autonomie is ook terug te vinden in het beheer van de werktijden en de keuze van de werkplek.

"De organisatie van onze tijd en de manier waarop we werken verandert, er zijn geen (minder) grenzen. Een taak, of die nu thuis, op kantoor of in het buitenland wordt uitgevoerd, is nog steeds een uitgevoerde taak. De werknemer heeft meer flexibiliteit nodig."

Het idee van een meer samenwerkend bedrijf kan ook worden bereikt door het gebruik van flexibele kantoren. Werknemers kunnen samen aan projecten werken en vaardigheden en kennis delen. Dit draagt bij tot een meer open en collaboratieve bedrijfscultuur.

"Het Flex Office is niet alleen een organisatorische verandering, maar ook een mentaliteitsverandering in de arbeidswereld, vooral in België. De wens om vast te houden aan een flexibeler systeem, minder vaste uren, met respect voor het ritme van de werknemers wanneer dat mogelijk is. We stappen over van een gestructureerd en georganiseerd systeem naar een meer flexibel systeem met aandacht voor het milieu.

Kortom, de wereld van werk verandert en de hierboven besproken revolutionaire trends herdefiniëren onze manier van werken. Bij Bedimo geloven we dat het begrijpen en omarmen van deze veranderingen cruciaal is om competitief te blijven op de arbeidsmarkt.

Wilt u profiteren van onze expertise?
Vertrouw op onze teams.

Laat een reactie achter